Uvjeti prodaje

 

Narudžba

Prodaja sa skladišta – Kupac može raspoloživu robu nakon plaćanja u gotovini odmah nositi sa sobom.
Kupac može naručiti robu, a uplatom najmanje 30% vrijednosti robe kupac potvrđuje narudžbu.
Ostaju pridržana odstupanja kod materijala u pogledu sitnih odstupanja u izvedbi u usporedbi s uzorcima materijala, posebno s tonom boje, jer su uzorci kupcu pokazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristika robe bez garancije o jednakosti.
Kupac odgovara za točnost mjera, dimenzija i vrijednosti koje je naveo, za upute o promjeni ili prekrojavanju robe po njegovoj želji te za ostale naredbe.

Cijene

Nismo u sustavu PDV-a. PDV nije obračunat.
Dostava nije uključena u cijenu, a ovisi o težini robe, vremenu dostave i cjeniku dostavne službe.

Uvjeti plaćanja i preuzimanja robe

Plaćanje kupovne cijene izvršava se u gotovini, po ponudi ili pouzećem.
Prodavač može od kupca zahtijevati dodatne garancije plaćanja.
Prilikom plaćanja pouzećem, robu plaćate dostavnoj službi po preuzimanju paketa.
Vrijeme dostave kao i rok isporuke ovise o trajanju izrade proizvoda, u prosjeku 4-5 dana od dana narudžbe.

Pridržaj prava vlasnika

Roba ostaje – neovisno o visini uplaćenog predujma - do podmirivanja cjelokupnog računa i eventualno nastalih dodatnih troškova u vlasništvu prodavača.
Nije moguće robu opteretiti ili založiti.

Prijelaz opasnosti

Predajom robe opasnost slučajnog oštećenja ili slučajnog uništenja robe prelazi na kupca.
Ukoliko prodavač na zahtjev kupca robu šalje na drugo mjesto od mjesta sklapanja ugovora, predajom robe špediciji ili transporteru opasnost prelazi na kupca.

Reklamacija

Ukoliko ima reklamaciju na kupljeni proizvod (greška na robi, neodgovarajuća boja ili veličina) kupac ima pravo na zamjenu proizvoda ili povrat novca u roku od osam dana od dana isporuke.
Sukladno čl. 45 Zakona o zaštiti potrošača Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od sedam dana.
Na jamstvenom listu su navedeni uvjeti jamstva i popis ovlaštenih servisa za Hrvatsku. U slučaju reklamacije proizvoda potrebno je obratiti se ovlaštenom servisu koji je naveden u jamstvenom listu.
Ukoliko je roba oštećena ili nekompletna reklamacija se neće uvažiti.
Reklamaciju treba dostaviti pismenim putem u roku 8 dana od dana primitka poštom ili elektronskom poštom.
Povrat ispravne robe uz povrat novca neće biti moguć ukoliko ne bude ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
Roba i dodatni dijelovi koji su sastavni dio paketa moraju biti u količini i stanju u kojem su originalno isporučeni - bez fizičkih oštećenja.
Originalna ambalaža proizvoda mora biti bez fizičkih oštećenja, ogrebotina, udubljenja i nesmije biti izljepljena samoljepljivom trakom dostavnih službi .
Uz robu koja se šalje obavezno trebate poslati i kompletnu dokumentaciju koja je dobivena sa uređajem: račun, jamstvo, upute.
Troškove povrata ispravne robe snosi kupac. Prodavač zadržava pravo promjene izgleda ambalaže.

Pravne odredbe

Ukoliko je između dvije stranke sklopljen pojedinačni ugovor, ovi uvjeti ugovora mogu se primjeniti na odstupanja navedena u sklopljenom ugovoru.
U slučaju spora nadležan je sud u Velikoj Gorici.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st.2. Zakona o zaštiti potrošača ( NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09 ) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših proizvoda i usluga mogu dostaviti pismenim putem na adresu:

BAŠIĆ-PROJEKT d.o.o.
Petina 7, Petina
10410 VELIKA GORICA
Ili
e-mail: tbasic@basicprojekt.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pismenom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Potrebi podaci: ime i prezime osobe koja podnosi prigovor, točna adresa za dostavu odgovora

 

Izjava privatnosti

Bašić-projekt d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu svih osobnih podataka kupaca.
Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza.
Informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka,
uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi djelatnici Bašić-projekta i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Kontakt: Mob. 091/4553-332, E-mail: tbasic@basicprojekt.hr | Uvjeti prodaje

Bašić - Projekt d.o.o. Petina 7, Petina, 10410 Velika Gorica, OIB: 57769825511, registrirano kod Trgovačkog suda Zagreb, MBS 080668920

Osnivački kapital u iznosu od 20.000,00kn uplaćen u cijelosti. Uprava društva: Tomislav Bašić, direktor

 

www.airpark7.com