Uvjeti prodaje

 

OPĆI UVJETI

IZJAVA O KORISNIKU
Korisnik je svaka pravna i fizička osoba koja ugovori poslovni odnos sa tvrtkom Bašić-projekt  d.o.o.
Izjava o prodavatelju
BAŠIĆ-PROJEKT  d.o.o.
Registriran: Trgovački sud u Zagrebu.
MBS: 080668920
MB :  02423839
OIB : 57769825511
Temeljni kapital: 2.654,45 EUR uplaćen u cijelosti
Žiro račun: HR29248400110534809, Raiffeisen banka d.d.
Član uprave: Tomislav Bašić, direktor- zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Sjedište: Petina, Petina 7
10410 Velika Gorica, Hrvatska
Tel: +385 91 45 53 332
U daljnjem tekstu Bašić-projekt .
Bašić-projekt  ovim Općim uvjetima korištenja parkirališta (u daljnjem tekstu: Uvjeti) određuje način i uvjete korištenja tapetarskih usluga.

CIJENE
Cijene su izražene u eurima (EUR) i kunama (HRK) i u njima nije uračunat PDV sukladno zakonu o PDV-u. Cijene su navedene u cjeniku usluga vidljivim u poslovnim prostorijama i na Internet stranici tvrtke Bašić-projekt  d.o.o.

 

REKLAMACIJE I PRIGOVORI
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača tvrtka BAŠIĆ-PROJEKT  d.o.o. se obvezuje zaprimiti pismeni prigovor korisnika na izvršenu uslugu te na isti odgovoriti pismeno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Prigovor na kvalitetu usluga Bašić-projekt a korisnici mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
BAŠIĆ-PROJEKT   d.o.o.
Petina, Petina 7, 10410 Velika Gorica

ili na e-mail adresu: tbasic@basicprojekt.hr

Bašić-projekt  se obvezuje dati odgovor na prigovor u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Korisnik treba uz prigovor dostaviti podatke za dostavu odgovora: Ime, prezime i adresu.

JAMSTVO
Jamstvo na usluge tapeciranja je jedna godina a počinje teći od izdavanja robe.

NAČIN PLAĆANJA
JEDNOKRATNO PLAĆANJE
Uplata po ponudi - internet bankarstvom, uplatnicom u banci ili virmanom.
Novčanicama - poslovnici

IZJAVA O PRIVATNOSTI
Sve navedeno u ovoj izjavi o privatnosti odnosi se na povjerljivost prikupljenih osobnih podataka korisnika. Bašić-projekt  prikuplja samo nužne - osnovne podatke nužne za poslovanje: ime i prezime, adresa, broj telefona i opcionalno adresa isporuke, ako je drugačija od opcionalno ime i prezime i broj telefona druge kontakt osobe koja može preuzeti naručene usluge. Svi podaci o korisnicima kao i registrirane adrese dostupni su samo djelatnicima, Bašić-projekt a kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Bašić-projekt  se pridržava važećih propisa u cilju zaštite privatnosti svojih korisnika što osobito uključuje i Uredbu o zaštiti osobnih podataka u EU - GDPR. U slučaju bilo kakvih pitanja i nedoumica u vezi privatnosti svaki korisnik može poslati upit na tbasic@basicprojekt.hr.

PRAVO NA ZABORAV
Korisnik može zatražiti trajno brisanje njegovih - tako prikupljenih osobnih podataka. Zahtjev možete poslati na tbasic@basicprojekt.hr i odgovorna osoba zadužena za sigurnost osobnih podataka trajno će podatke učiniti nedostupnima.

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA
Bašić-projekt  ne dijeli osobne podatke korisnika trećim stranama.

 

 

 

 

VIDEO NADZOR
Parkiralište je pod video nadzorom zbog zaštite ljudi i imovine organizatora parkiranja.
Video nadzorom obuhvaćena je vanjska površina objekta,radi nadzora pristupa objektu u svrhu zaštite osoba i imovine, te se prikupljeni osobni podaci ne koriste u druge svrhe i ne dostavljaju drugim primateljima. Pristup sustavu videonadzora i snimkama imaju ovlaštene osobe voditelja obrade Bašić-projekta.
Pristup podacima mogu imati nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga. Snimke video nadzora čuvaju se dva tjedna, a maksimalno 30 dana u uvjetima gdje to sustav dozvoljava osim ako je dokaz u sudskom ili drugom istovrijednom postupku

 
PRAVILA O KOLAČIĆIMA (Cookie policy)
Kako bi stranice Bašić-projekt  u potpunosti funkcionirale, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija - Cookies ili Kolačići (dalje kolačići). Bašić-projekt  prije spremanja kolačića traži pristanak korisnika. Kolačiči se mogu podjeliti na funkcionalne - koje postavlja Bašić-projekt  i bez njih stranice ne mogu u potpunosti funkcionirati, analitički/ statističke - postavlja ih Bašić-projekt  u svrhu optimizacije rada stranica, a mogu biti korišteni i u marketinške svrhe; marketinški - kolačići postavljeni od treće strane, postoji više servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće - primjeri su Google Analytics i AdWords, Facebook, Instagram. Upravljanje ovim kolačičima i njihovo brisanje moguće je u postavkama web preglednika; višenamjenski - postavlja ih Bašić-projekt  i treća strana, a koriste se za online komunikator na samom webu.

SIGURNOST
Bašić-projekt  postupa s osobnim podacima ozbiljno i provodi razumne mjere zaštite sigurnosti osobnih podataka. Prijenos podataka preko interneta nije 100% siguran te Bašić-projekt  ne može tvrditi da neka treća strana, prilikom prijenosa, ne može doći u posjed osobnih podataka. Ukoliko se to dogodi Bašić-projekt  ne odgovara za postupke trećih strana. Prilikom registracije u Bašić-projekt  Internet prodavaonicu korisnik je dužan kreirati lozinku koju mora zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Korisnik je odgovoran za sve akcije i narudžbe kreirane pod njegovim korisničkim računom. Ako korisnik zna ili sumnja da netko zna njegovu lozinku, treba što prije kontaktirati Bašić-projekt  kako bi mu izdali upute za promjenu lozinke. Ukoliko Bašić-projekt  sumnja da postoji sigurnosni propust može bez najave i prethodne obavijesti promjeniti korisnikovu lozinku ili deaktivirati njegov korisnički račun. Ulaskom u parkiralište prihvaćate ovdje opisane Opće uvjete korištenja parkirališta kao i uvjete o načinu naplate
Bašić-projekt  ne čuva vozila te nema odgovornost za nestanak, uništenje ili oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

OSNOVNE ODREDBE NA PARKIRALIŠTU
Korisnik parkirališta dužan je parkirati vozilo na parkirališno mjesto označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom. Zabranjeno je parkiranje vozila na način da uzrokuje smetnju drugim korisnicima parkirališta, bilo da blokira ulaz ili izlaz ili predstavlja prepreku unutar parkirališta.
Korisnik vozila parkiralište koristi na vlastitu odgovornost. Na parkiralištu zabranjeno je korištenje i odlaganje zapaljivih sredstava i ostalih opće opasnih tvari te je zabranjeno ostavljanje otpada i smeća u prostoru parkirališta, osim na za to predviđeno mjesto. Na parkiralištu su zabranjene bilo kakve aktivnosti bez suglasnosti organizatora parkiranja te sve aktivnosti koje su suprotne važećim propisima Republike Hrvatske. Korisnicima koji postupaju suprotno odredbama ovih Uvjeta organizator parkiranja može ograničiti daljnje korištenje garaže uz prethodno upozorenje.

ODGOVORNOST
Bašić-projekt  nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu na vozilima i imovini koja se nalazi u vozilima korisnika parkiranja (primjerice: u slučaju ogrebotina na vozilima korisnika parkirališta, u slučaju razbijenih stakala na vozilima korisnika, u slučaju bilo kakvih oštećenja vozila korisnika, u slučaju otuđenja imovine iz vozila korisnika i sl.).
Svi korisnici javne garaže dužni su sva kaznena djela, uključujući oštećenja, krađe ili pokušaj krađe vozila, odmah prijaviti policiji i o njima obavijestiti djelatnike Bašić-projekt a.

NASTANAK ŠTETE NA VOZILIMA ILI IMOVINI UNUTAR PARKIRALIŠTA
U slučaju oštećenja vozila ili bilo kojeg dijela imovine ili strukture na parkiralištu, korisnik je dužan štetu odmah prijaviti djelatnicima Bašić-projekta.
U slučaju oštećenja bilo kojeg dijela imovine ili strukture parkirališta, Bašić-projekt  može od osobe koje je počinila štetu zatražiti naknadu štete.

OSIGURANJE VOZILA I IMOVINE


Korisnik parkirališta dužan je, prije nego što ostavi vozilo na parkirališnom mjestu, provjeriti da je vozilo zaključano, svi prozori i krovni otvori zatvoreni i parkirališna kočnica aktivirana. Prilikom ostavljanja parkiranog vozila na parkiralištu osobne stvari i druge vrijednosti ponijeti sa sobom, a ostale stvari/imovinu u vozilu spremiti na sigurno i skriveno mjesto na način da nisu vidljive drugim korisnicima parkirališta. Korisnici ostavljaju pokretnine/imovinu u vozilu na vlastitu odgovornost.

 

Kontakt: Mob. 091/4553-332, E-mail: tbasic@basicprojekt.hr | Uvjeti prodaje

Bašić - Projekt d.o.o. Petina 7, Petina, 10410 Velika Gorica, OIB: 57769825511, registrirano kod Trgovačkog suda Zagreb, MBS 080668920

Temeljni kapital u iznosu od 2.654,45 EUR uplaćen u cijelosti. Uprava društva: Tomislav Bašić, direktor

 

www.airpark7.com